Monday, August 8, 2022

බහිනවද? පල්ලම්

පුරා පෙරුම්
නැතිවම යට ඇඳුම්
පතා පැතුම්
ඇඳ සීතාඹර ඇඳුම්

පුදා පිදුම්
දම දමා සත්තම්
දමා මල්දම්
ගැසී සැම තැන රවුම්

දියසේන නම්
ආර්ථිකේ මැල්ලුම්
කුමරා මම වෙම්
බැහැලු දැන් හෙලවුම්

හඬක් පිපිරුම්
පෙන්නුවත් පකුම්
නඟා ඇරඹුම්
නැහැලු කිසි විසඳුම්

පොරක් මනරම්
දන වැඳ වැඳුම්
රටක් කරවම්
සහන විසඳුම්

දෙසා පාරම්
කලත් ඉල්ලුම්
ගති ජනවරම්
දුන්නෙ විස ඳුම්

සදා මල්කම්
කලත් ගෙරවුම්
දවා පන්දම්
ලක්ෂෙ හැරවුම්

දෙසා විරුකම්
ඇවිත් තෙරපුම්
ඇඳි රජ ඇඳුම්
රෙද්දෙලු රෙවුම්

සොයා බැලුම්
කරපු සෙල්ලම්
නැතිව ගේම්
වෙලා ලෙල්ලම්

ගණන් දුසිම්
වෙනු පෙර සල්ලම්
දුනි අවලම්
බහිනවද? පල්ලම්

කරල සොරකම්
වැඩිය දැඟලුම්
අමන ජඩකම්
කලොත් දඬුවම්!

මරි මෝඩකම්
ගහේ එල්ලුම්
දුන්න පුරසාරම්
සැපට පැද්දුම්!

කරා සිය ගිණුම්
උගෙන මේ පාඩම්
යැවී ලොකු ගෙවුම්
මෙහෙම ගොන්කම්

පීරා එම ගිණුම්
යලිත් මම නම්
ගෙනෙව් රන් පවුම්
මතු බවෙත් නොකරම්!

ග්‍රේෂන් ඒ. පීරිස්

අප්‍රියෙල් 07, 2022 – පැරිසියේ සිට

 

Archive

Latest news

ජූලි 08 ඇදිරි නීතිය නීති විරෝධියි; තරුණ ජනමාධ්‍යවේදියෝ පොලිස්පතිට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යති.

නීතියේ ප්‍රතිපාදනවලින් බැහැරව පොලිස්පතිවරයා විසින් පසුගිය ජූලි 08 වැනිදා පොලිස් ඇඳිරිනීතිය පැනවීමෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවූ බවට ප්‍රකාශ කරන්නැයි ඉල්ලා තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය නියෝජනය කරමින්...

පොලිස් ඇමැති ටිරන් අලස් යළි මුදල් කොල්ලයක; මිලියන 17ක් නීති විරෝධීව ලබා ගනී.

බැසිල් රාජපක්ෂ විසින් බෑගවල දමා  බාර දුන්  කේටි ගණනක මුදලක් එල්ටීටීඊ සංවිධානයට ලබා දීමට මැදිහත් කරුවකු වූ වර්තමාන මහජන ආරක්ෂක ඇමති එනම් පොලිසිය බාර...

රනිල් රාජපක්ෂ: අරගලකරුවන්ට කොකා පෙන්වා පොදු සමා ප්‍රෝඩාවකින් භීෂනය සාධාරණ කිරීම

ඡායාරූපය: රනිල් රාජපක්ෂ මර්දනයට එරෙහි විරෝධය දෙස් විදෙස් ක්‍රියාවලියකි. ( ඡායාරූපය- @Amaliniii) රනිල් රාජපක්ෂ ඊයේ එනම් 05දා අරගලකරුවන් කණ්ඩායමක් සමඟ පැවැත් වූ සාකච්ඡාවක දී ඔවුන්ට...

2022 ජූලි මහජන විප්ලවය සහ රනිල් රාජපක්ෂගේ ප්‍රති විප්ලවය – සුනන්ද දේශප්‍රිය

දිනයකට තනතුරට පත් (වෘත්තීය සමිති මර්දන) ජනරාල් සමන් රාජපක්ෂ පසු දා පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගත් ජෝශප් ස්ටාලින්ට ඇප ලබා දෙන බවත් ජෝශප් වෙනුවෙන් තමා...

Related news

ජූලි 08 ඇදිරි නීතිය නීති විරෝධියි; තරුණ ජනමාධ්‍යවේදියෝ පොලිස්පතිට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යති.

නීතියේ ප්‍රතිපාදනවලින් බැහැරව පොලිස්පතිවරයා විසින් පසුගිය ජූලි 08 වැනිදා පොලිස් ඇඳිරිනීතිය පැනවීමෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවූ බවට ප්‍රකාශ කරන්නැයි ඉල්ලා තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය නියෝජනය කරමින්...

පොලිස් ඇමැති ටිරන් අලස් යළි මුදල් කොල්ලයක; මිලියන 17ක් නීති විරෝධීව ලබා ගනී.

බැසිල් රාජපක්ෂ විසින් බෑගවල දමා  බාර දුන්  කේටි ගණනක මුදලක් එල්ටීටීඊ සංවිධානයට ලබා දීමට මැදිහත් කරුවකු වූ වර්තමාන මහජන ආරක්ෂක ඇමති එනම් පොලිසිය බාර...

රනිල් රාජපක්ෂ: අරගලකරුවන්ට කොකා පෙන්වා පොදු සමා ප්‍රෝඩාවකින් භීෂනය සාධාරණ කිරීම

ඡායාරූපය: රනිල් රාජපක්ෂ මර්දනයට එරෙහි විරෝධය දෙස් විදෙස් ක්‍රියාවලියකි. ( ඡායාරූපය- @Amaliniii) රනිල් රාජපක්ෂ ඊයේ එනම් 05දා අරගලකරුවන් කණ්ඩායමක් සමඟ පැවැත් වූ සාකච්ඡාවක දී ඔවුන්ට...

2022 ජූලි මහජන විප්ලවය සහ රනිල් රාජපක්ෂගේ ප්‍රති විප්ලවය – සුනන්ද දේශප්‍රිය

දිනයකට තනතුරට පත් (වෘත්තීය සමිති මර්දන) ජනරාල් සමන් රාජපක්ෂ පසු දා පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගත් ජෝශප් ස්ටාලින්ට ඇප ලබා දෙන බවත් ජෝශප් වෙනුවෙන් තමා...