Wednesday, November 29, 2023

ත්‍රස්තවාදයට මුවා වී ත්‍රස්ත පනත මර්දනයට යොදා නොගනු! – පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමය

නීතියේ ආධිපත්‍යය තහවුරු කිරීමට සහ 1979 ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අවභාවිතයට එරෙහිවීමේදී   ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට සහය පළ කරමින් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමය  ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර තිබේ.

“ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම පොලිසියේ හෝ විධායකයේ අසීමිත අභිමතය පරිදි විය නොහැක. ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත භාවිතා කිරීම, අවශ්‍ය නම්, සෑම විටම ප්‍රමාණවත් අධිකරණ පරීක්ෂාවකට සහ අධිෂ්ඨානයකට යටත් විය යුතුය.” යැයි එම ප්‍රකාශය සටහන් කරයි.

එම ප්‍රකාශනයේ දළ පරිවර්තනය මෙසේය:

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතීඥ සංගමය ශ්‍රී ලංකාවේ දිග හැරෙමින් පවතින අර්බුදය සහ පැන නැගී ඇති නීතියේ ආධිපත්‍යය පිළිබඳ ගැටළු සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී. නීතියේ ආධිපත්‍යය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ (“BASL”) ප්‍රධාන කාර්යභාරය සහ ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට දරන ප්‍රයත්නයන් අපි සටහන් කර ඇත්තෙමු. නීතියේ ආධිපත්‍යය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා බියෙන් හෝ පක්ෂපාතිත්වයෙන් තොරව ක්‍රියා කරන ස්වාධීන නීතිඥ සංගමයක් ලෙස එය ක්‍රියා කිරීම ප්‍රශංසනීය ලෙස ඉටු කරන බැවින්, BASL වෙත සහයෝගය දැක්වීමට සහ BASL සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම අපට සතුටකි.

ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් 1979 ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (“PTA”) භාවිතා කිරීම පිළිබඳව BASL, 2022 අගෝස්තු 23 වැනි දින සිය මෑතම ප්‍රකාශයේ කනස්සල්ල පළ කර ඇත. රජය  ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර, 2022 අප්‍රේල් 9 වැනි දින රජයට එරෙහි විරෝධතාවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට එරෙහිව පරිපාලනමය රැඳවුම් නියෝග (දින 90 දක්වා) ලබා දී ඇත. මහජන විරෝධය වාර්තා වූයේ ආර්ථිකයේ වැරදි කළමනාකරණය සහ දූෂණය සම්බන්ධයෙන් ය. ව්‍යවස්ථාපිත භාෂණයේ සහ ප්‍රකාශනයේ, සාමකාමීව රැස්වීමේ සහ ආශ්‍රය කිරීමේ නීත්‍යානුකූල නිදහස යටපත් කිරීම සඳහා ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අනිසි ලෙස භාවිතා කර ඇති බවට BASL අදහස් කරයි.

ත්‍රස්තවාදයේ තර්ජනය සමඟ කටයුතු කිරීමට ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අපේක්ෂා කරයි. එය අපේක්ෂිත අරමුණ ඉක්මවා භාවිතා නොකළ යුතුය. ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳ නිර්වචනයේ ඇති නොපැහැදිලි බව, ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතේ අනෙක් දුබලතා අතර, මෙම අපයෝජනයට ඉඩ දී ඇත. ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අවභාවිත කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් නැවත නැවතත් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබීම විශේෂත්වයකි. කෙසේ වෙතත්, ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව සටන් කිරීමේ මුවාවෙන්, ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම නොනැසී පවතින බව පෙනේ.

ත්‍රස්තවාදයට සම්බන්ධ නොවන අරමුණු සඳහා ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත භාවිතා නොකළ යුතුය. මේ  සම්බන්ධයෙන්, PTA හි විෂය පථය පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුය. ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතට කිසිදු ව්‍යවස්ථාමය නිදහසක් යටපත්  කිරීමට ඉඩ නොදිය යුතුය. එබැවින් ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල විය යුතුය. ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම පොලිසියේ හෝ විධායකයේ අසීමිත අභිමතය පරිදි විය නොහැක. ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත භාවිතා කිරීම, අවශ්‍ය නම්, සෑම විටම ප්‍රමාණවත් අධිකරණ පරීක්ෂාවකට සහ අධිෂ්ඨානයකට යටත් විය යුතුය.

එබැවින් අපි ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ:

  • ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත භාවිතා කිරීමේදී නීතියේ ආධිපත්‍යය ආරක්ෂා කරන්න
  • ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් සහතික කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සීමා කිරීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත මත විශ්වාසය තැබීමෙන් වළකින්න.
  • නීතිය යටතේ පුද්ගලයන්ගේ නිදහස ආරක්ෂා කිරීමට පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ජාතීන්ගේ කැපවීම සම්බන්ධ 1991 හරාරේ ප්‍රකාශය පිළිපදින්න.
  • සිවිල් සහ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතියට අත්සන් කිරීම ඇතුළුව ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ ඇති බැඳීම්වලට අනුකූල වන්න.

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමය (CLA)

2022 සැප්තැම්බර් 1

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිවේදීන්ගේ සංගමය යනු ජාත්‍යන්තර ලාභ නොලබන සංවිධානයක් වන අතර එය පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය පුරා නීතියේ ආධිපත්‍යය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ පවත්වා ගෙන යාම සඳහා පවතින අතර එය ස්වාධීන හා කාර්යක්ෂම නීති වෘත්තියක්, ඉහළම ප්‍රමිතීන් සහිත ආචාර ධර්ම සහ අඛණ්ඩතාව පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ ජනතාවට සේවය කරන බව සහතික කරයි.

Archive

Latest news

Related news